Защо Ви е нужен "умен дом"?

До скоро концепцията за умен дом се смяташе за скъпа играчка за богатите хора, които могат да си го позволят. 

Вече обаче все повече хора предпочитат да се доверят на съвременните технологии за да улеснят живота си и да икономисат средства.

Само за пример ще дадем собственик на такъв „необичаен дом“ използващ смартфона си за управление на осветлението, включване на бойлера от разстояние 1 час преди прибирането си в къщи, определяне при каква температура и влажност да се включи отоплението и т.н.

Същевременно може да видите с ясна и разбираема графика консумацията на свързаните към системата уреди и да направите своите изводи относно оптимизацията на разходите.

По-надолу предлагаме няколко устройства, които може да използвате в апартамента, в офиса или в работните си помещения.